Opći uvjeti najma vozila

 

 

 

 

 

 

OPĆI UVJETI NAJMA:

1. Unajmljeno vozilo mogu voziti osobe starije od 21 godine, koje posjeduju vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo :

 1. a) od osobe koja nije navedena na najamnom ugovoru
  b) za plaćeni prijevoz putnika i robe,
  c) za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke,
  d) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta,
  e) pod djelovanjem alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova,
  f) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom,
  Gornja se ograničenja zbrajaju i svako od njih vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. Nav Adriatic j.d.o.o. odbija odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo prouzročeno nepoštivanjem gornjih zabrana.

2. Dostava i vraćanje unajmljenog vozila – Vozilo je cijelo vrijeme neotuđivo vlasništvo  Nav Adriatic j.d.o.o. i dostavljeno je u dobrom mehaničkom stanju. Unajmljivač će vozilo vratiti zajedno sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na ugovoru u istom stanju kao kod preuzimanja, osim normalnog trošenja, u mjestu i na datum koji su navedeni u ugovoru o najmu.

3. Unajmljivač će račun platiti odmah na mjestu primopredaje vozila, kao što je dogovoreno u ugovoru o najmu na zahtjev, sve vrijeme, dodatne i druge troškove, koji su unaprijed dogovoreni u ovom ugovoru o najmu. Iznos se mora podmiriti u kunama i u skladu s cjenikom u vrijeme sklapanja ugovora o najmu.

4. Produženje najma – Kada unajmljivač želi produžiti najam, o tome mora 1 dan unaprijed obavijestiti Nav Adriatic j.d.o.o. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je unajmljivač protupravno prisvojio vozilo, te ga je Nav Adriatic j.d.o.o. dužan prijaviti tužilaštvu.

5. Gorivo – Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Vozilo se dostavlja i mora biti vraćeno sa punim spremnikom goriva. U protivnom se zaračunava naknada za punjenje goriva i gorivo koje nedostaje spremniku po važećem cjeniku.

6. Održavanje – Unajmljivač se obvezuje da će brinuti za vozilo i redovito pregledati stanje ulja u motoru, automatskom mjenjaču, ako isti postoji u unajmljenom vozilu, vode u hladnjaku i akumulatoru te pravilan pritisak zraka u gumama. Ulje motora se mora mijenjati svakih 10000 km. Troškovi će se unajmljivaču priznati uz predočenje računa dotičnog poduzeća. Unajmljivač je dužan platiti sva oštećenja prouzročena nedovoljnim održavanjem.

7. Kvarovi – Popravci ili zamjena dijelova vozila mogu se izvršiti samo u ovlaštenim poduzećima po prethodnom odobrenju poslovnice koja je vozilo dala u najam. Povrat troškova uz predočene račune poduzeća koje je popravak izvršilo i uz obavezno donošenje zamijenjenih dijelova. Ukoliko je popravak izvršen izvan poduzeća i nisu donijeti zamijenjeni dijelovi, troškovi se ne priznaju! Ako se kod vraćanja vozila ustanovi, da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promijenjen odnosno izgubljen, stranci se naplati šteta u visini trostruke tržišne cijene promijenjenog ili izgubljenog dijela opreme koja vrijedi na dan vraćanja vozila.

8. Osiguranje putnika – osigurani su unajmljivač ili ovlašteni vozač kao i njegova rodbina do visine police osiguranja za štetu uslijed smrti ili tjelesnih povreda, koje zadobiju kod upotrebe vozila, ako za nesreću nije odgovorna druga osoba.

9. Osiguranje vozila – Sva vozila u vlasništvu Nav Adriatic j.d.o.o. osigurana su protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi. Osiguravajuće društvo pokriva štetu koju su prouzročila osobna vozila i teretna vozila do visine polica osiguranja. Visina odbitne franšize je ovisna o tipu vozila. U slučaju štetnog događaja za koji je kriv, unajmljivač je dužan platiti štetu do visine pune vrijednosti vozila. Izbjegavanje plaćanja pune vrijednosti vozila unajmljivač pridobiva plaćanjem dnevnog dodatka za svakih 24 sata upotrebe vozila unaprijed, po važećem cjeniku. Osiguranje ni u kom slučaju ne pokriva oštećenje guma, stakala ili uljnog korita. Ta oštećenja unajmljivač snosi sam.

10. Požar ili krađa – Unajmljivač odgovara za gubitak ili štetu na unajmljenom vozilu, ako je do požara ili krađe došlo zbog krivnje ili zbog velike nemarnosti unajmljivača ili ako je unajmljivač na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora.

11. Nesreća – O svakoj nesreći mora se odmah obavijestiti najbliža Policijska uprava i poslovnica Nav Adriatic j.d.o.o. koja je vozilo izdala. Potrebno ja ispuniti poseban obrazac-izvještaj o nesreći i istog poslati poslovnici koja je izdala vozilo. Unajmljivač se obvezuje da će surađivati s Nav Adriatic j.d.o.o. u istrazi i postupku odnosne nesreće. Ukoliko unajmljivač ne ispuni uvjete iz ovog člana, dužan je troškove prouzročene nesreće snositi sam.

12.Gubitak vlasništva – Nav Adriatic j.d.o.o. ne odgovara za osobno vlasništvo unajmljivača ili osobno vlasništvo druge osobe, koju je ostavio u ili na unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama  Nav Adriatic j.d.o.o. Unajmljivač se potpisom ovog ugovora izričito odriče svakog zahtjeva koji bi proizašao zbog spomenutih gubitaka i sa njima povezanim štetama.

13. Unajmljivač odgovara za prometne prekršaje i poslije završenog najma. Obračun vrijedi poslije konačnog pregleda.

14. U slučaju spora dogovorena je nadležnost suda u Zadru.

Preko, 15.03.2018.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close